UBND phường sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Sáng ngày 08/7/2022, Uỷ ban nhân dân phường tổ chức họp sơ kế công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân phường, tình hình thực hiện phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực, Ban thường vụ đảng uỷ, MTTQ và các đoàn thể phường, lãnh đạo UBND, các bộ phận chuyên môn, các tổ dân phố.
Sáu tháng đầu năm 2022, bám sát chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND phường. UBND phường Minh Tân đã tập trung công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, trong đó đã xây dựng kế hoạch hành động thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết đến từng các cán bộ, công chức, các tổ dân phố để triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022.
Mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 cơ bản hoàn thành theo lộ trình kế hoạch đã xây dựng đầu năm, trong đó, có 22 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên (trong đó đạt và vượt chỉ tiêu 11 chỉ tiêu); việc triển khai công tác chuyển đổi số trên địa bàn đa số được doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhân dân ủng hộ; việc triển khai xã hội hóa lắp đặt hệ thống camera an ninh tuyến đường tổ dân phố có kết nối hệ thống theo dõi an ninh của công an phường được nhân dân ủng hộ; công tác an sinh xã hội được quan tâm, nhất là công tác thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định./.

Bài viết mới nhất:
Powered by VNPT