TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG MINH TÂN

Địa chỉ: phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0216 3 852 735

Powered by VNPT