Họ là những “Lá chắn thép”

Cuối tháng 11/2021 là thời điểm dịch bệnh bùng phát, diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Yên Bái. Bao nhiêu ngày có dịch là bấy nhiêu ngày lực lượng cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố “chiến đấu”, xông pha trên tuyến đầu. Khó khăn càng...


Powered by VNPT