PHƯỜNG MINH TÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH PHÂN LOẠI RÁC THẢI TẠI NGUỒN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG

Sáng ngày 12/01/2024, Ủy ban nhân dân phường Minh Tân tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn phường. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nghiêm Thị Lan – Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Trần Ngọc Lâm – Ủy viên BCH Đảng bộ phường, Quyền Chủ tịch UBND phường. Dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND – UBND phường, các đồng chí Trưởng các đoàn thể chính trị – xã hội phường, các đồng chí Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng 10 tổ dân phố trên địa bàn phường; lãnh đạo phòng chuyên môn Công ty cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái, cán bộ, công chức chuyên môn phường.
Tại hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Lâm – Quyền Chủ tịch UBND phường đã triển khai các nội dung quan trọng trong Kế hoạch và đưa ra những phương án triển khai cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Theo đó, UBND phường tham mưu cho Đảng ủy phường ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện phân loại chất thải tại nguồn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ phường, cán bộ công chức phụ trách từng tổ dân phố; đồng thời ban hành Quyết định thành lập Tổ tuyên truyền và Tổ giám sát, theo dõi việc thực hiện phân loại, xử lý chất thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường.

Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận, thống nhất cao với Kế hoạch của Ủy ban nhân dân phường, đưa ra những giải pháp để triển khai đồng bộ, hiệu quả việc phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn tại các tổ dân phố. Các tổ dân phố trên địa bàn phường đồng loạt triển khai thực hiện kế hoạch, vận động nhân dân đầu tư các thùng rác phân loại tại nhà, nơi công cộng và thực hiện việc phân loại, thu gom xử lý rác thải từ ngày 20/01/2024.

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân phường sẽ ký kết chương trình phối hợp với Công ty cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái cùng giám sát việc triển khai thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt tại nguồn đối với các hộ dân trên địa bàn phường và công nhân của công ty để kịp thời xử lý góp phần triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn” trên địa bàn phường Minh Tân./.


Bài viết mới nhất:
Powered by VNPT