Luật Căn cước năm 2024

LUẬT CĂN CƯỚC
(Thông qua ngày 27/11/2023 tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV)
Có hiệu lực từ ngày 1️⃣/7️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣


Bài viết mới nhất:
Powered by VNPT