Hoàn thành chương trình đào, bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng CNTT cho 192 cán bộ theo Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy

STTTT – Thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái, từ ngày 20/8 đến ngày 10/9, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức mở lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng ứng dụng CNTT và chuyển đổi địa chỉ mạng IPv4 sang địa chỉ IPv6 cho CBCCVC cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã năm 2021 bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ https://dtttyb.vnlms.vn
Cán bộ phụ trách CNTT tại các cơ quan, đơn vị tham gia học online

Ngày 28/4/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 544/KH-STTTT tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao kiến thức và kỹ năng ứng dụng CNTT cho 120 cán bộ công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021 bằng hình thức đào tạo tập trung. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động tham mưu điều chỉnh Kế hoạch đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ ứng dụng CNTT cho 120 cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã năm 2021 theo hình thức đào tạo trực tuyến cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động số 18-CTr/TU.

Ngày 20/8, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), VNPT Yên Bái tổ chức mở lớp bồi dưỡng trực tuyến nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng ứng dụng CNTT và chuyển đổi địa chỉ mạng IPv4 sang địa chỉ IPv6 cho CBCCVC cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã năm 2021 theo danh sách đã đăng ký. Trong thời gian này, các học viên chủ động về thời gian học khi truy cập vào hệ thống đào tạo trực tuyến để nghiên cứu các nội dung bài giảng điện tử; hàng tuần, Sở Thông tin và Truyền thông dành 2 tiếng đồng hồ để học viên và giảng viên tương tác thông qua việc sử dụng máy tính, các thiết bị di động thông minh để trao đổi, hỏi đáp. Kết thúc khóa học, các học viên thực hiện bài kiểm tra đánh giá chất lượng thông qua các câu hỏi trắc nghiệm, bài thi thực hành, học viên không vượt qua bài kiểm tra đánh giá sẽ phải tham dự lại khóa học.

Kết thúc chương trình đào tạo, đã có 192/120 học viên tham gia so với nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy, vượt chỉ tiêu 72 học viên. Tổng số học viên đã tham gia và đủ điều kiện dự thi đánh giá chất lượng cuối khóa học: 192/192 học viên (số học viên dự thi đánh giá đạt yêu cầu: 192/192, đạt tỷ lệ 100%; số học viên dự thi đánh giá xếp loại tốt từ 26-30/30 câu hỏi đạt 30%; xếp loại khá từ 21-25/30 câu hỏi đạt 57% và xếp loại trung bình từ 15-20/30 câu hỏi đạt 13%).

Có được kết quả nêu trên là nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã cử cán bộ tham gia đầy đủ, đúng thành phần triệu tập; Các học viên tham gia lớp đào tạo trực tuyến có ý thức học tập tốt, tích cực tham gia các khóa học được đăng tải trên hệ thống, hăng hái thảo luận và đưa ra những vấn đề vướng mắc trong quá trình làm việc tại cơ quan, đơn vị cùng thảo luận trao đổi và giải đáp. Qua đó, nhận thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin của học viên lớp đào tạo trực tuyến, đặc biệt là của cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã đã được nâng lên đáng kể góp phần nâng cao hiệu quả làm việc, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước. Việc đào tạo trực tuyến giúp học viên chủ động thời gian tham gia các chương trình của lớp học, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phù hợp với xu thế chung hiện nay.

Trong thời gian tới, để triển khai thực hiện tốt hơn nữa trong công tác bồi dưỡng kiến thức nâng cao trình độ quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin cho cho cán bộ công chức, viên chức để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Sở Thông tin và Truyền thông đã đưa ra một số đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh một số nội dung đó là: (1) Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. (2) Chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, tạo điều kiện cử cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời tăng cường chỉ đạo cán bộ được cử tham gia các lớp bồi dưỡng bố trí thời gian, nghiêm túc tham gia đầy các chuyên đề và dự thi đánh giá chất lượng cuối chuyên đề để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: Hoài Thư


Bài viết mới nhất:
Powered by VNPT