Phường Minh Tân: Thành lập mới 11 tổ hợp tác và doanh nghiệp

Phường đang tiếp tục tập trung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 14/4/2020 quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 – 2025; Nghị quyết số 05/ ngày 19/4/2021 ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 06 ngày 19/4/2021 ban hành một số chính sách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần tham gia phát triển kinh tế. Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với các tổ chức đoàn thể Phường tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh cũng như người dân thành lập doanh nghiệp mới. Trong 6 tháng đầu năm 2022, phường Minh Tân đã tiến hành thành lập mới 11 tổ hợp tác và doanh nghiệp. Trong đó thành lập mới 04 tổ hợp tác, bằng 200% kế hoạch năm; thành lập mới 7 doanh nghiệp, bằng 44% kế hoạch năm. Đồng thời vận động thành công 02 doanh nghiệp tham gia Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
Trong thời gian tới, phường Minh Tân tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển thương mại điện tử; thanh toán không dùng tiền mặt. Tăng cường công tác phối hợp VNPT, ngân hàng Vietcombank và các ngân hàng thương mại trên địa bàn khuyến khích, hướng dẫn người dân sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, như tạo tài khoản, mã QR. Phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phục hồi sản xuất kinh doanh sau đại dịch Covid-19; khuyến khích thành lập mới doanh nghiệp 11 doanh nghiệp, duy trì, đảm bảo hiệu quả hoạt động sau thành lập tổ hợp tác./.

Bài viết mới nhất:
Powered by VNPT