ĐẢNG UỶ PHƯỜNG MINH TÂN LÀM VIỆC TẠI CHI BỘ CÁC TỔ DÂN PHỐ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024

Thực hiện Chương trình Công tác năm 2024 và Kế hoạch hành động số 181/KH-ĐU ngày 28/12/2023 của Đảng uỷ phường Minh Tân về thực hiện Kế hoạch hành động số 236/KH-TU về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Trong thời gian từ ngày 25-28/03/2024, Đảng uỷ phường Minh Tân đã thành lập Đoàn công tác gồm các đồng chí Uỷ viên BTV Đảng uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội phường Minh Tân đến các chi bộ tổ dân phố để kiểm tra việc xây dựng và thực hiện chương trình công tác năm 2024, nắm bắt tình hình giải quyết nhưng khó khăn vướng mắc trên địa bàn các tổ dân phố. Qua các buổi làm việc, Đảng uỷ phường đã tiếp thu và cơ bản giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc mà các tổ dân phố đã đề nghị, góp phần để các Chi bộ tổ dân phố và Đảng uỷ phường Minh Tân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024./.
                                                                      Thu Giang – ĐTN phường Minh Tân

Bài viết mới nhất:
Powered by VNPT