Kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân phường Minh Tân năm 2024

  • Số ký hiệu: 31/KH-UBND
  • Trích yếu:
    Kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân phường Minh Tân năm 2024
  • Ngày ban hành: 20/02/2024
  • Tải về
Powered by VNPT