PHƯỜNG MINH TÂN HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA VÀ PHÁT ĐỘNG THÁNG CAO ĐIỂM VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 24/8/2023 của UBND thành phố Yên Bái về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn thành phố Yên Bái. UBND phường Minh Tân đã ban hành Kế hoạch số 657/KH-UBND, ngày 31/8/2023 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023 với tinh thần đổi mới, sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế và khai thác thực hiện hiệu quả chủ đề chuyển đổi số năm 2023 – “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị” – Quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong xây dựng phường Minh Tân đạt chuẩn chuyển đổi số nâng cao và nâng cao tiêu biểu.

Theo đó, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số phường đã tổ chức chương trình phát động Tháng cao điểm về chuyển đổi số trên địa bàn phường. Nội dung thực hiện của Tháng cao điểm chuyển đổi số tập trung vào 5 nhóm trọng tâm, bao gồm: (1) tạo lập tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia cho công dân có đủ điều kiện trên địa bàn; (2) hướng dẫn kỹ năng sử dụng nền tảng số số cơ bản cho người dân, doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh; (3) tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Vietcombank tạo tài khoản và sử dụng các thiết bị thanh toán điện tử không dùng tiền mặt cho người dân; (4) Triển khai xác minh dữ liệu hộ tịch bị sai lệch so với dữ liệu dân cư khi số hoá trên nền cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; (5) Triển khai mô hình chuyển đổi số trường học. Ngay trong ngày đầu tổ chức phát động triển khai, đội ngũ cán bộ, công chức, các tình nguyện viên của phường Minh Tân đã tiến hành phổ biến kỹ năng số, thông tin các nội dung liên quan đến các nền tảng số (sàn thương mại điện tử Postmart; chữ ký số smartAC; tạo tài khoản ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt…) cho gần 100 người. Hỗ trợ tạo lập tài khoản trên cộng dịch vụ công quốc gia cho 10 người. Cài đặt ứng dụng tư vấn khám sức khỏe từ xa cho 12 người. Hỗ trợ tạo tài khoản, cài đặt ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt cho 10 người; Cài đặt chữ ký số cho 20 người; Hỗ trợ 02 hộ kinh doanh đăng ký gian hàng trên sàn thương mại điện tử. Đoàn Thanh niên phường đã tổ chức diễu hành trên các trục đường chính của phường để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày chuyển đổi số Quốc gia và các hoạt động trong tháng cao điểm về chuyển đổi số trên địa bàn phường.

Bên cạnh đó, Bộ phận phục vụ hành chính công phường đã thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC, tỷ lệ người dân đánh giá rất hài lòng về thực hiện các thủ tục hành chính đạt 100%; 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn. Tỷ lệ triển khai dịch vụ công một phần (mức độ 3) đạt 95%; dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 100%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến giao dịch TTHC khác đạt 52%; thực hiện hướng dẫn người dân nộp thủ tục HCC trực tuyến với 172 hồ sơ, tạo lập 32 tài khoản trên cổng dịch vụ công cho người dân.

  Với sự thống nhất về nhận thức và hành động, quyết tâm chính trị cao, trên cơ sở những kết quả tích cực bước đầu đạt được về chuyển đổi số, cùng với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền từ phường đến các tổ dân phố, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và nhân dân trên địa bàn phường cùng chung tay, quyết tâm hành động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng phường Minh Tân đạt chuẩn chuyển đổi số nâng cao và nâng cao tiêu biểu năm 2023.


Bài viết mới nhất:
Powered by VNPT