UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG MINH TÂN ĐÃ HOÀN THÀNH TỔNG KẾT BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN CÁC TỔ DÂN PHỐ, NHIỆM KỲ 2021-2024

🍀Thực hiện kế hoạch số 77/KH-MTTQ, ngày 01/08/2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Minh Tân về Tổ chức hội nghị tổng kết Ban công tác mặt trận các tổ dân phố nhiệm kỳ 2021-2024 và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Minh Tân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Từ ngày 02/11-15/11/2023, 10/10 Ban công tác mặt trận các tổ dân phố số đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2021-2024.
🍀 Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí trong Ban thường trực UBMTTQ phường; Các ông bà trong cấp ủy chi bộ, Tổ trưởng các tổ đảng, Thành viên Ban CTMT, Tổ phó tổ dân phố; Chi hội trưởng chi hội đoàn thể; Trưởng ban hòa giải và ban bảo vệ dân phố của tổ.
🍀Tại hội nghị đã được thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ban công tác mặt trận nhiệm kỳ 2021-2024, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2026; Báo cáo kiểm điểm của ban công tác Mặt trân Tổ dân phố. Đồng thời, 10/10 tổ dân phố đã tiến hành bầu Ban công tác mặt trận, bầu chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban CTMT tổ dân phố, nhiệm kỳ 2024-2026 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ phường Minh Tân khóa XIII, nhiệm kỳ 2024-2029.
Dưới đây là một số hình ảnh:

Bài viết mới nhất:
Powered by VNPT