Chi bộ tổ dân phố số 7, phường Minh Tân tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

 
Sáng ngày 03/11/2023, chi bộ tổ dân phố số 7, phường Minh Tân tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới. về dự Lễ kết nạp có đồng chí Nguyễn Viết Chí – Uỷ viên BTV Đảng ủy, trưởng Công an phường Minh Tân, các đồng chí trong Chi uỷ chi bộ và các đồng chí đảng viên trong chi bộ tổ dân phố số 07. Tại buổi lễ đồng chí Vũ Thị Hồng Nguyệt thay mặt Chi uỷ chi bộ công bố và trao Quyết định kết nạp đảng viên đối với quần chúng Nguyễn Thị Mai Phương đồng thời giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ. về dự và phát biểu tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Viết Chí – Uỷ viên BTV Đảng uỷ đã chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng, chúc mừng chi bộ tổ dân phố số 7 có thêm 01 đảng viên mới. Về phía chi bộ tổ 7 đồng chí đề nghị chi bộ tổ dân phố tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, giáo dục, rèn luyện đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương tiến bộ, có nhận thức đúng đắn, sâu sắc về mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng CSVN; Về phía đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương đồng chí đề nghị sẽ tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu sâu sắc về Đảng CSVN, về mục đích, lý tưởng cao đẹp của Đảng từ đó xác định lý tưởng cho bản thân, tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng và đặc biệt là Quy định 37 của BCH Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, cùng với các đ/c đảng viên trong chi bộ xây dựng chi bộ, xây dựng đảng bộ phường trong sạch vững mạnh toàn diện.

Bài viết mới nhất:
Powered by VNPT