PHƯỜNG MINH TÂN TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CHI TRẢ TRỢ CẤP KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 22/01/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt đối với người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Yên Bái. Sáng ngày 13/4/2024, UBND phường Minh Tân phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho người có công với cách mạng và đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn phường.

        Sau khi được tuyên truyền người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ rất phấn khởi và đồng thuận với chủ trương của chính quyền. Tại chương trình, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ mở tài khoản cho 25 người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ trên địa bàn phường Minh Tân. Đến nay, toàn phường đã có 87/104 (83,7%) người có công với cách mạng và 115/117 (98,3%) đối tượng bảo trợ xã hội nhận trợ cấp hàng tháng qua tài khoản ngân hàng. Trong thời gian tới UBND phường Minh Tân tiếp tục phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động, hỗ trợ thực hiện nhận trợ cấp hàng tháng không dùng tiền mặt đảm bảo theo kế hoạch./.                          

Ban Biên tập


Bài viết mới nhất:
Powered by VNPT