Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyển đổi số trên địa bàn phường Minh Tân năm 2022

  • Số ký hiệu: 429/KH-UBND
  • Trích yếu:
    Triển khai thực hiện Chuyển đổi số trên địa bàn phường Minh Tân năm 2022
  • Ngày ban hành: 09/06/2022
  • Tải về
Powered by VNPT