Kế hoạch chuyển đổi số phường Minh Tân năm 2024

  • Số ký hiệu: 02/KH-UBND
  • Trích yếu:
    Kế hoạch chuyển đổi số phường Minh Tân năm 2024
  • Ngày ban hành: 05/01/2024
  • Tải về
Powered by VNPT