Kế hoạch hoạt động của Tổ chuyển đổi số cộng đồng phường Minh Tân năm 2024

  • Số ký hiệu: 03/KH-UBND
  • Trích yếu:
    Kế hoạch hoạt động của Tổ chuyển đổi số cộng đồng phường Minh Tân năm 2024
  • Ngày ban hành: 09/01/2024
  • Tải về
Powered by VNPT