HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG MINH TÂN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KỲ HỌP THỨ 10, NHIỆM KỲ 2021-2026

Thực hiện Chương trình công tác và Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân phường Minh Tân khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Chiều ngày 26/10/2023, HĐND phường Minh Tân tổ chức kỳ họp thứ 10 ( Kỳ họp chuyên đề) để thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền. Dự kỳ họp có đồng chí Nghiêm Thị Lan- UV BCH thành ủy, Bí thư đảng ủy- Chủ tịch HĐND phường Minh Tân. Các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo UBND, Chủ tịch UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể phường; Các vị đại biểu HĐND phường khóa X. Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe các tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND phường; Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND; bầu bổ sung Trưởng ban pháp chế HĐND phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND và Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
 

Bài viết mới nhất:
Powered by VNPT